Tanıtım Dokümanları

AND Grup Şirketleri kataloğunun dijital ve pdf sürümleri mevcuttur bilgisayarınızda inceleyebilir veya indirebilirsiniz.

Kalite Politikası

Laboratuvarımız vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir.

Bu hizmetler laboratuvar desteğinde; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Laboratuvar hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
 • Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
 • Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
 • Bu politikanın gerçekleştirilmesinde Laboratuvar yönetimi için TS EN ISO/IEC 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt etmek,
 • Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
 • Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek,
 • Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
 • Kalite Sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümseyerek, ölçüm ve analizleri kalite sistem dokümanlarda yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,
 • Ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
 • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
 • Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,
 • Şirket karlılığını ve değerini yükseltmek, temel ilkelerimizdir

 

Ekibimize Danışın