Titreşim Ölçümleri

İnsan vücudu tarafından hissedilen mekanik salınım hareketleri yayan; Madenler, Taş Ocakları, Sanayi ve İnşaat Makinaları, Ulaşım Araçları’ndan doğan titreşimlerin etkilenme sınırının belirlenmesi amacı ile ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Bölüm:5 Çevresel Titreşim Esas ve Kriterleri Tablo-6,7,8’e göre tesislerin titreşim ölçümü yaptırması gerekmektedir.

‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ”Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, çevresel titreşim ölçüm ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

  • Çevresel Titreşim Ölçümleri ve Raporlanması

Ekibimize Danışın