İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.
Sahip olduğumuz geniş akreditasyon kapsamı, sayısız saha tecrübesi, son teknoloji cihaz parkuru ve modern yazılım altyapısı ile tespitini gerçekleştirerek yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.