Emisyon Ölçümleri

Avrupa Birliği temiz hava politikaları gereği; ülkemizde yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile emisyon değerleri kontrol altında tutulmaktadır.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir bacalarında emisyon ölçümü yaptırmalıdır.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile emisyon ölçümleri, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 • Toz Tayini
 • Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, Nox) Tayini
 • İslilik Tayini
 • Nem Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Hız ve Kütlesel Debi Tayini
 • Fosforik Asit (H3PO4) Tayini
 • Nitrik Asit (HNO3) Tayni
 • Sülfirik Asit (H2SO4) Tayini
 • Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
 • Klor (HCl) ve Flor (HF) Tayini
 • Halojenli Bileşikler (HCl, HF, HBr, Cl2, Br2) Tayini
 • Ağır Metal ( Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Fe, Mg, Ca, Sr, Sn, V) Tayini
 • Poliklorlu Bifeniller (PCB) Tayini
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
 • Amonyak (NH3) Tayini
 • Siyanür (HCN) Tayini
 • Altı Değerlikli Krom (Cr+6) Tayini
 • Formaldehit (CH2O) Tayini

Ekibimize Danışın