Çevre Etiketi nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği ile Çevre Etiket Sistemi uygulamaya geçiyor. Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün ya da hizmetlerin çevreye duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren Çevre Etiket Sistemi, hayata geçti.

Çevre Etiketi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, çevresel etkileri azaltılmış ürünlerin teşviki ve tüketicilere doğru, bilimsel temele dayalı, gönüllülük esaslı “Çevre Etiketi Sistemi”ni oluşturarak, Çevre Etiketi uygulamasına yönelik bu sistemin usul ve esaslarını içeriyor.

Yönetmelikte yer alan çevre etiketinin belirlenmesine ilişkin esaslar:

 • İklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yapan enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi.
 • Ürün veya hizmetlerden kaynaklı atık oluşumu ve çevresel ortamın maruz kaldığı emisyonlar ile zararlı maddelerin bertarafı.
 • Teknik olarak mümkün olan durumlarda, çevre ve sağlığa zararlı maddelerin daha güvenli maddeler veya yöntemlerle değiştirilmesi.
 • Ürün veya hizmetlerin kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması ya da bir başka ürüne dönüştürülmesi yoluyla çevresel etkilerinin en aza indirilmesi.
 • Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin de mümkün olduğunca azaltılması

Çevre etiketine kimler müracaat edebilecek?

 • Üreticiler
 • İmalatçılar
 • İhracatçılar
 • İthalatçılar
 • Hizmet sağlayıcılar
 • Toptancı ve perakende satıcılar

Çevre etiketi başvurusu için yaptırılması gereken ölçüm ve analizler