Beton Karma Suyu Analizleri

Çimento ile su arasındaki hidrotasyonu sağlamak açısından beton karma suyununun içeriği çok önemlidir. Bu bağlamda “TS EN 1008 Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları” standardına göre beton karma suyunun analizi ve içeriği tespit edilmelidir. Suyun içerisinde bulunan anyonlar ve katyonların aralarındaki ilişki, meydana getirecekleri reaksiyonlar ile betonun işlenebilirliği, mukavemeti, priz süresi ve kullanım alanı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite olup, TS EN 1008 standardına uygun olarak Beton Karma Suyu Numunesi Alma, Beton Karma Suyu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

 • pH Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Toplam Askıda Katı Madde Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Asidite Tayini
 • Deterjan Tayini
 • Koku Tayini
 • Klorür Tayini
 • Magnezyum Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • Renk Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor) Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Toplam Sertlik Tayini
 • Sıvı ve Katı Yağ Tayini
 • Sülfat Tayini